Project Description

El Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) és el servei diürn on s’organitzen activitats terapèutiques i ocupacionals adreçades a les persones que viuen a la residència o a la pròpia llar que necessiten un suport extens o generalitzat, amb la finalitat de potenciar les capacitats de cadascú i augmentar el nivell d’autonomia, la integració social i l’autoestima.

El CAE està ubicat a l’edifici de Can Canarons, annex a la residència “Centre Montserrat”, dues ubicacions degudament comunicades per un pati interior totalment accessible. Disposa de cinc espais diferenciats per a activitats, una infermeria i zona de dutxes.  També s’utilitzen espais de la residència, com el menjador, la sala de fisioteràpia i el tanc d’hidroteràpia.

El CAE funciona de dilluns a divendres, de 9 a 18 h, exceptuant els períodes de vacances de Setmana Santa, agost i Nadal.

OCA9001Baixa

Serveis

  • Estimulació Basal
  • Artteràpia
  • Musicoteràpia
  • Fisioteràpia
  • Noves Teconologies Adapatades