Project Description

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) s’adreça a totes les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat del 65% o superior i que no hagin pogut assolir la integració en el món laboral. També hi ha el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) que s’adreça a persones que tenen capacitat productiva, però els falta l’adquisició d’hàbits i coneixements laborals per integrar-se al món laboral.

L’equip de treball està format per professionals en l’àmbit educatiu i terapèutic que vetllen pel correcte desenvolupament de cada persona.

El Servei de Teràpia Ocupacional disposa d’unes instal·lacions perfectament adaptades a les necessitats del servei. En el programa de treball s’organitzen activitats terapèutiques i d’ajust personal  i social adaptades a cada persona atesa.

També disposa de serveis complementaris com són transport adaptat, menjador, fisioteràpia, hipoteràpia, piscina, logopèdia …etc. adreçades  a totes les persones que ho necessitin .

Ofereix una atenció en horari de matí i tarda de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 15 a 18h, durant 213 dies a l’any.

OCA9001Baixa

Serveis

  • Hipoteràpia
  • Arteràpia
  • Piscina
  • Horticultura
  • Activitats terapèutico-productives
  • Noves tecnologies