Project Description

Ajudant a créixer infants i joves del Ripollès i a les seves famílies.

Mitjançant els serveis de CDIAP,  Servei +5 i Centre Obert.

El nostre enfocament

Busquem el com més que el què, allunyant-nos del concepte de trastorn com a eix de la intervenció. Tenim el convenciment que col·laborant podem ajudar a generar els millors recursos personals i familiars per resoldre allò que es vol.

Entra al nostre Blog
“No és el que et passa, és el que fas amb el que et passa.”
Aldous Huxley, Escriptor Britànic

Els serveis a la Infància estem organitzats en tres grans àrees:

CDIAP (0-6 anys)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) és un servei concertat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. S’adreça a infants de 0 fins, com a màxim, els 6 anys del Ripollès amb algun trastorn en el seu desenvolupament (crònics o transitoris) o amb el risc de patir-lo. També és un servei per a les famílies i l’entorn on es desenvolupen aquests infants.

El CDIAP està format per un equip de professionals multidisciplinari: psicòlegs, logopedes, fisioterapeuta, neuropediatre i treballadora social.

El servei també disposa d’una persona responsable de la direcció i el funcionament.

Missió, visió i valors del CDIAP

OCA9001Baixa

Servei +5 (5 -18 anys)

Servei privat que ofereix diagnòstic, orientació terapèutica, tractament i seguiment en:
. Psicologia
. Logopèdia
. Fisioteràpia
. Suport escolar especialitzat

S’adreça a infants i joves de fins a 18 anys i a les seves famílies.

Al llarg de l’any també s’organitzen xerrades, tallers de formació especialitzada i cursos destinats a famílies i professionals (mestres, educadors, treballadors socials…).

A més, oferim una àmplia oferta d’activitats grupals: Aikido, Pilates, Psicomotricitat, entrenament de la Lectoescriptura, motricitat fina i traç…

Centre Obert (3-16 anys)

S’adreça a infants i joves de 3 a 16 anys i a les seves famílies. És l’espai on pren especial rellevància el vessant grupal i socioeducatiu de la tasca que realitza el Centre Tàndem. Un espai de relació social, de creixement personal i de desenvolupament d’eines interpersonals.

Els objectius principals són:
. Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat de l’infant i el jove.
. Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les seves famílies.
. Prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l’escola.
. Compensar els dèficits socioeducatius.
. Adquirir aprenentatges bàsics i d’esbarjo i competències.
. Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten els seus fills i filles.

És un Servei subvencionat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

0
Infants i joves atesos el 2016
0
Professionals
0
Especialitats cobertes

Els nostres Objectius i les nostres Especialitats

  • Prevenir i atendre precoçment l’alteració i dificultats que puguin viure els infants i llur família. Especialment durant els primers anys de vida.

  • Oferir una intervenció de qualitat i de tracte humà, amb aportacions des de diverses disciplines.

  • Assessorar i donar suport a familiars i altres professionals que treballin amb infants.

  • Ser un espai de trobada per a la cura i atenció de la infància i l’adolescència.

Contacta amb nosaltres