Project Description

Algunes dades 2016

0
Persones ateses
0
Persones adultes ateses
0
Infants i Joves atesos
0
Total treballadors
0
Treballadors amb certificat de discapacitat
0%
Treballadors amb especials dificultats
0
Persones contractades del Ripollès
0 anys
Antiguitat mitjana treballadors/es
0%
Dones a la plantilla (145)
0%
Professionals amb titulació universitària
0 milió
d’euros en inversions
0%
Compres i proveïdors del Ripollès

Memòries de sostenibilitat, responsabilitat social i d’activitat

Transparència

La Fundació MAP dóna compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre). I per això posa a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.