Coneix les activitats del CETMAP, el nostre Centre Especial de Treball

Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral i uns serveis d’ajustament personal i social. L’objectiu és productiu, com en qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Més informació

El CETMAP compta amb 139 treballadors/es amb certificat de discapacitat, un 82% dels quals tenen especials dificultats. També compta amb 9 treballadors/es en risc d’exclusió social.

Millor per a l’empresa. Millor per a tots. La contractació de serveis als CET es considera una mesura alternativa per al compliment de la Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI-Llei d’Integració Social al Minusvàlid), alhora que ajuda a crear llocs de treball estables i de futur.