Durant el 2020 el Servei d’Inserció de la Fundació MAP ha ajudat a trobar feina a 42 persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social en el marc del programa d’integració laboral Incorpora de la Fundació “la Caixa”: 26 al Centre Especial de Treball CETMAP, 11 a l’empresa d’inserció InserMAP Ripollès i 5 a l’empresa ordinària.

També s’ha fet orientació laboral a 70 persones, 46 amb certificat de discapacitat i 24 en risc d’exclusió, i s’han visitat 52 empreses per sensibilitzar sobre la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

La Fundació MAP és una de les 12 entitats de la demarcació de Girona que, des de fa 15 anys, desenvolupa el programa de la Fundació “la Caixa”. A les comarques gironines, durant el 2020 aquestes entitats han inserit un total de 953 persones a 359 empreses.

En Ricardo fent una reunió virtual amb llengua de signes amb la psicòloga del Servei d’Inserció de la Fundació MAP

La Luisa es va incorporar a la plantilla de Mapcable el novembre passat

 

Altres resultats en l’àmbit laboral de la Fundació MAP

L’entitat ha tancat el 2020 amb una plantilla de 315 persones, 180 dones (57%) i 135 homes (43%). Un 83% són del Ripollès i tenen una antiguitat mitjana de 9 anys.

157 d’aquests treballadors/es compten amb certificat de discapacitat i, per tant, és personal de les diferents seccions del Centre Especial de Treball. D’aquests, un 78% té especials dificultats, bàsicament discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Els 158 treballadors/es restants són professionals de suport, tant per a les persones ateses com treballadores al CETMAP.

Durant el 2020 també s’ha donat suport al treball a l’empresa ordinària a 12 persones i s’ha comptat amb 14 treballadors/es a l’empresa d’inserció InserMAP Ripollès, creada per l’entitat per poder inserir laboralment les persones en risc d’exclusió social del territori.