A finals d’any, esclatava el malestar dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social davant la falta de compromís de l’administració amb la pujada del salari mínim (SMI). L’augment significa una molt bona notícia per a l’avanç social, però pot esdevenir fatal per molts CET, que ja arrosseguen una congelació de 10 anys. Si la nova mesura no s’acompanya de més finançament, moltes persones amb discapacitat amb especials dificultats que ara treballen als CET, uns 9.000 treballadors a tot Catalunya, poden quedar excloses del mercat laboral.

El Centre Especial de Treball de la Fundació MAP dóna feina a 160 treballadors/es amb discapacitat, un 80% dels quals tenen especials dificultats. I, per tant, no és aliè a aquesta problemàtica, que comparteix amb moltes entitats del sector agrupades sota l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat – AEES Dincat (llegiu aquí l’última nota de premsa de l’associació sobre la problemàtica).

Catalunya ha estat capdavantera en la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat amb especials dificultats i la col·laboració públic privada ha permès generar moltíssims llocs de treball, sent el treball també un eix clau de la inserció social i del desenvolupament d’aquestes persones. Davant un model que subvenciona la productivitat per garantir l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu, un increment de l’SMI incrementa el llindar d’ocupabilitat i, si es volen mantenir aquests llocs de feina, és imprescindible incrementar el percentatge de finançament de l’SMI de les persones amb discapacitat amb especials dificultats.

La inacció és una manera de fer política i la inacció en aquest cas és canviar el model d’inserció sociolaboral de Catalunya per a les persones amb discapacitat amb especials dificultats, provocant que una gran part d’aquestes persones quedin excloses del mercat de treball, avocant-les a serveis assistencials en els millors dels casos i quedant desemparades en molts altres. Aquesta exclusió del mercat de treball és una clara reducció de drets i va en contra dels principis de dignitat i igualtat de les persones; i també implica un major cost social, tant pels costos públics dels serveis assistencials, com pels costos que recauran en els familiars, com per la menor aportació social d’aquest col·lectiu.

És una situació greu que ja hem constatat provocarà pressupostos negatius i tancaments amb pèrdues substancials en quasi la totalitat dels CETs que atenen majoritàriament a persones amb discapacitat amb especials dificultats. Aquestes entitats no podrem fer efectiu l’increment de l’SMI a 900 € i la major part dels 9.000 treballadors amb discapacitat amb especials dificultats de Catalunya estan en risc. Creiem fermament que cal una resposta de l’Administració Pública.

WebJosepMaria

Formatgeria Muuu Beee

Jardineria Fundació MAP