La Fundació MAP cada any busca donar continuïtat a accions de formació i orientació laboral adreçades a persones amb discapacitat i malaltia mental per fomentar la seva inserció laboral. Enguany ha pogut fer-ho de nou a través del programa SIOAS (Subvencions per a la realització dels serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de salut mental), que ja va executar en l’anterior anualitat.

El programa es va iniciar el juliol de 2018 i el proper mes de juny es donarà per finalitzat. Ha comptat amb 10 persones participants. A 4 d’elles se’ls ha fet un suport al seu lloc de treball a l’empresa ordinària per tal de consolidar-lo. I les 6 restants han rebut accions de formació, orientació i assessorament i han tingut la possibilitat de realitzar pràctiques a l’empresa ordinària. Fins a dia d’avui, dues d’aquestes persones ja s’han pogut inserir al mercat ordinari.

Per tal de poder executar el programa, subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el cofinançament del Fons Social Europeu, la Fundació MAP ha comptat amb un ajut de 75.000 euros.