Facilitar la digitalització de les persones ateses i formar-les per poder mantenir el contacte amb altres persones i accedir a informació i recursos importants.

Aquest és un dels principals objectius del projecte “Accessibilitat, territori i relacions personals en temps de Covid-19”, que ha dut a terme la Fundació MAP durant el 2021 amb el suport de la Convocatòria 2020 a Catalunya de la Fundació Bancària “la Caixa”.

El projecte, que s’ha tancat aquest mes de gener, ha respost a les necessitats detectades durant la pandèmia, que va provocar l’aïllament de moltes persones ateses. En un moment en què la major part d’activitats comunitàries es van mantenir gràcies a les noves tecnologies, les persones amb especials dificultats no podien accedir al món digital amb les mateixes oportunitats per una manca de coneixement.

Per aquest motiu, després d’una primera fase de detecció de les necessitats d’equipament tecnològic, de connectivitat i de formació, la Fundació MAP va engegar una sèrie de tallers de digitalització amb sessions grupals amb l’objectiu que les persones fossin cada vegada més autònomes en la seva utilització.

D’altra banda, en el marc del projecte, també s’ha treballat l’arrelament a l’entorn de la persona atesa a través de la participació en activitats i recursos comunitaris per establir i enfortir vincles amb persones properes, com és el cas del grup diürn que es va engegar a la Vall de Camprodon.

Per tal de tirar endavant la iniciativa, que ha tingut un impacte en 76 persones, ja sigui en forma de formació com d’atenció directa, la Fundació MAP ha comptat amb el suport de 30.000 euros de la Fundació Bancària “la Caixa”, que s’han destinat a l’adquisició de material tecnològic i als recursos humans necessaris per fer la formació i l’atenció de les persones i les seves famílies.