El dimarts 2 de juliol es va presentar la nova associació Iura a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona. L’han creat deu entitats sense ànim de lucre gironines, entre les quals la Fundació MAP, que s’han unit per defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Es tracta de tenir una entitat de referència a nivell de la província de Girona per interlocutar i col·laborar amb l’administració en tots aquells temes que afectin el col·lectiu i les entitats que presten els serveis i que, en conjunt, atenen més de 2.000 persones i donen feina a més de mil treballadors/es, la majoria dels quals amb especials dificultats.

Iura vol posar especial èmfasi a reclamar una llei d’acció concertada reservada només per a entitats sense ànim de lucre i que eviti l’entrada d’empreses de caràcter mercantil per així acabar amb la mercantilització dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.

Les entitats que en formen part són:

Són organitzacions sense ànim de lucre amb una llarga trajectòria que van sorgir de la iniciativa dels pares i mares d’aquestes persones en un moment en què encara no existien aquest serveis i des del concepte de la solidaritat. Són entitats d’àmbit comarcal, arrelades al territori, que atenen de manera integral a les persones ja que gestionen servei laborals i socials.

Aquests són els tres grans objectius de l’associació:

  1. Assumir la representació institucional de caràcter territorial en el sector de la discapacitat intel·lectual, amb el compromís de ser un referent sòlid i un col·laborador de l’administració, tant en el diagnòstic de les necessitats com en la planificació i l’avaluació dels serveis.
  2. Detectar les necessitats de les entitats al territori i tenir una veu forta per poder fer d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa de les persones i les entitats i, al mateix temps, fer arribar les nostres demandes a DINCAT i altres entitats representatives.
  3. Generar valor afegit a les entitats membres, incrementar l’espai relacional i la massa crítica i exercir com una sola veu en els temes que es decideixin. Generar opinió pública en el territori, en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, informant i divulgant, educant i assessorant.