Posar la persona al centre i proporcionar-li una sola mirada focalitzada a resoldre les seves necessitats. Aquest és el principal objectiu del model organitzatiu centrat en les persones que ha començat a implantar la Fundació MAP.

La idea és trencar amb la classificació per serveis determinada per l’administració, que limita una mirada holística cap a la persona, i passar a un sistema de suports perquè les persones puguin dur la vida que desitgen. D’aquesta manera es podrà treballar millor per al compliment dels drets i les llibertats de les persones amb discapacitat marcats per la convenció internacional aprovada per l’ONU el 2006.

Moltes entitats del tercer sector i la pròpia administració estan caminant cap a models organitzatius centrats en les persones, però és un camí lent que requereix canvis en la normativa legal. Mentre no arriben, algunes entitats catalanes, poques, ja han començat a fer el pas i la Fundació MAP és una de les pioneres a fer el canvi.

L’organització ripollesa hi treballa des del 2012 com a objectiu estratègic principal i, des del 2019, ha pogut agafar impuls gràcies a la iniciativa “Canvi de model organitzatiu i promoció de les TIC per a una gestió flexible centrada en les persones”, que ha comptat amb el finançament de la convocatòria Projectes Singulars per al foment de l’economia social i del cooperativisme, promoguts pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies i finançats pel Ministeri de Treball. En el marc d’aquest projecte, finançat amb 60.000 euros, l’empresa social Tàndem Social va poder guiar i acompanyar, tant la definició del nou model, com el seu disseny i implantació. També s’ha comptat amb l’impuls del context del Covid-19, que ha obligat a instaurar noves maneres de treballar col·laboratives que són la base de la nova manera de treballar.

Com és el nou model?

El nou model s’enfoca a les necessitats socials de les persones ateses i les seves famílies, en promou l’empoderament, incorpora la figura dels referents i mentors/es per assolir els projectes de vida i laborals desitjats i promou l’especialització i l’eficiència per millorar la qualitat de vida de les persones.

Això s’aconseguirà a través d’una nova manera de treballar basada en la governança democràtica, amb equips de treball transversals que s’autogestionaran. Els lideratges seran compartits i per això es parlarà de coordinacions i codireccions.

El nou organigrama canvia els Serveis per Unitats: la Unitat de Feina, la Unitat de Comunitat i Vida Independent i la Unitat de Benestar, amb unes Unitats de Suport i Estratègica que donaran suport a les altres unitats més funcionals. I, dins, d’aquestes, parlem d’Equips.

És un model innovador que ha començat a caminar aquest mes d’octubre i que comporta uns canvis grans que es faran amb la participació de tots els i les professionals de l’entitat al llarg dels propers mesos.

Per donar-hi el tret de sortida, els últims quinze dies s’han fet presentacions a professionals de suport, a les famílies, a les persones ateses i a professionals del Centre Especial de Treball. Unes presentacions per les quals han passat gairebé 300 persones.

Presentacions del nou model a professionals de suport, coordinacions i cordireccions

Presentació del nou model a famílies

Presentació del nou model a persones ateses i professionals del CETMAP

 

A continuació us mostrem com serà el nou organigrama de la Fundació MAP, que substitueix l’anterior organigrama basat en els serveis: