La Fundació MAP implanta polítiques de gestió responsable en els àmbits social, econòmic i ambiental seguint indicadors del Codi de Gestió Sostenible. Per això, anualment dóna compte de l’activitat a través de la memòria de responsabilitat social i activitats, que l’any 2015 ha estat inclosa en el portal de Responsabilitat Social de Catalunya (RSCAT), com a exemple de bones pràctiques.

Acaba de sortir el document corresponent al 2016, últim any del primer Pla estratègic de l’entitat (2012-2016). Una anualitat en què s’ha avançat en el procés d’implantació del model de Planificació Centrada en la Persona a tota l’entitat i s’ha crescut en número de persones ateses i en número de treballadors/es, en bona part gràcies a la consolidació i creixement de les activitats del centre especial de treball, CETMAP, que permeten crear llocs de treball adaptats a les capacitats de les persones.

Del 2016, podem destacar els indicadors i les informacions següents:

 • Atenció a 574 persones: 307 adults i 267 joves i infants.
 • 263 treballadors/es en plantilla, un 55% dones i un 45% homes.
 • 125 dels treballadors/es amb certificat de discapacitat. D’aquests, un 81% té especials dificultats (discapacitat psíquica o malaltia mental superior al 33% o discapacitat física o sensorial superior al 65%).
 • Un 89% de les persones contractades són del Ripollès.
 • 28.000 € en formació de l’equip de treball, amb 1.500 hores de formació.
 • 17 processos de selecció de personal, amb 72 persones presentades.
 • Posada en funcionament de dues activitats productives noves del centre especial de treball CETMAP en els sectors turístic i agroalimentari: el Bressol B&B i la formatgeria MUUU BEEE.
 • Un 44% dels ingressos corresponen als serveis públics prestats i un 56% a vendes realitzades.
 • Un milió d’euros destinats a inversions.
 • 923.000 € destinats a compres i contractació de serveis al Ripollès.
 • Volum de riquesa generada al Ripollès durant el 2016: 4.459.114 €.
 • 1.300 alumnes del Ripollès han participat als tallers de sensibilització i als horts a les escoles.
 • Lleuger descens d’1% de la despesa energètica, tot i l’obertura de nous centres i de l’ampliació de la flota de vehicles.

La Fundació MAP ha tancat l’any amb la bona notícia de l’atorgament d’una de les Medalles al Treball President Macià 2016 a l’actual presidenta del patronat, Casilda Gómez, i afronta aquest 2017 amb el repte de preparar el següent pla estratègic (2017-2021) i a les portes de celebrar els 50 anys, que es compliran el 2018.

Consulteu aquí la memòria de responsabilitat social i activitats 2016 de la Fundació MAP

Indicadors Fundació MAP 2016