La Fundació MAP ha publicat la Memòria del 2017 amb el recull dels principals indicadors d’activitat i de responsabilitat social, així com el resultat del primer Pla estratègic de l’entitat 2012-2016.

Aquest any s’ha fet un canvi de format amb l’objectiu de fer-la més breu, entenedora i amb la màxima transparència possible. A més a més, els exemplars físics tindran un format desplegable per facilitar-ne la lectura i l’emmagatzematge.

El 2017 ha estat marcat bàsicament pel tancament del primer Pla estratègic de l’entitat, que en els darrers cinc anys ha treballat al voltant de 162 objectius, i la preparació del següent.

A nivell d’indicadors destaquen l’augment de les persones ateses, 621, i de la plantilla, que el 2017 es tancava amb 288 treballadors/es. D’aquests, 139 són persones amb certificat de discapacitat que treballen al Centre Especial de Treball de l’entitat.

Pel que fa als indicadors econòmics, destaca l’augment dels ingressos per vendes de productes i serveis a privats, que ja representen un 55% dels ingressos totals, i les inversions per un volum de 506.000 euros, bàsicament en adequació d’instal·lacions i serveis i compra de maquinària.

El document es pot consultar en línia des de l’apartat de transparència de la pàgina web de la Fundació MAP: Memòria indicadors 2017.

memoria map