La tasca en matèria d’educació sexoafectiva i bon tracte de la Fundació MAP ha pujat un esglaó més amb el tancament, amb èxit, del projecte pilot estatal Trabajando por el buen trato per prevenir i actuar davant de situacions de maltractament en centres amb persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. Una iniciativa liderada per l’organització Plena Inclusión España en aliança amb PROTEDIS (Protección de las Personas con Discapacidad).

La participació en aquest programa de dos anys de durada ha suposat canvis en l’organització per incorporar noves metodologies, la formació de persones ateses, professionals i famílies en sexoafectivitat i pautes de detecció i actuació en situacions d’abús; la realització de material com una Guia d’intimitat i un protocol d’abús, assetjament i maltractament adaptat als diferents públics i, finalment, la participació en projectes d’investigació interna i externa.

Actualment es participa en dos grups d’investigació de la Universitat de Girona: un sobre “Llenguatge i cognició” i l’altre sobre la incidència dels programes d’educació sexual i afectiva en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Precisament els resultats d’aquest últim estudi han sortit publicats en un monogràfic a la revista de l’Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD).

Tota aquesta tasca s’ha canalitzat a través d’un grup de treball intern de l’entitat, coordinat per un responsable en sexoafectivitat i bon tracte. Una figura que no és freqüent de veure en altres organitzacions. Aquesta especialització ha convertit el MAP en agent formador d’altres organitzacions i de futurs professionals, com el curs que es va fer el maig passat a la Universitat de Vic o les formacions que s’han fet al Consorci Sant Gregori al Gironès o a l’Associació Sant Tomàs, a Osona.

La Fundació MAP aposta per aquesta línia de treball des de fa gairebé una dècada per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i avançar cap al nou model organitzatiu d’atenció centrada en la persona, que aquest final d’any culminarà la seva implantació.