Aquest principi d’any la Fundació MAP ha renovat la col·laboració amb el programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, a través del qual treballa per la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social del Ripollès. El 14 de gener passat es va fer l’acte formal de signatura amb les 13 entitats gironines que en formen part, en una trobada a Girona.

La Fundació MAP fa 13 anys que és punt Incorpora al territori i l’equip tècnic del Servei d’Inserció de l’entitat és l’encarregat de gestionar-lo. Aquestes són les accions fetes durant el 2019 en el marc del programa:

  • Atenció i orientació laboral a 67 persones: 49 amb discapacitat i 18 en risc d’exclusió social.
  • Inserció laboral de 23 persones: 14 al Centre Especial de Treball CETMAP i 9 a l’empresa ordinària.
  • Visites a 59  empreses.

En Fernando es va incoporar a la secció de Mapcable del CETMAP l’any 2019

 

En Sergi es va incoporar a la secció de deixalleria del CETMAP l’any 2019

En el conjunt de les comarques gironines, durant el 2019 les entitats han inserit 1.087 persones, un 6% més respecte del 2018; han atès 2.087 persones, han visitat 890 empreses i han gestionat 1.047 ofertes, en el marc del programa.

L’objectiu d’Incorpora pel 2020 és seguir millorant la col·laboració i el treball en xarxa amb les entitats del territori per tal d’igualar i, si és possible, superar els bons resultats de l’any passat.

Altres col·laboracions amb “la Caixa”

La Fundació MAP i “la Caixa” també participen en el marc d’altres programes com els Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, a través dels quals el MAP ha pogut cofinançar diversos projectes en àmbits del lleure, l’autonomia personal o la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Altres resultats en l’àmbit laboral

La Fundació MAP ha donat suport al treball a 240 persones durant el 2019:

  • 153 són treballadors/es amb certificat de discapacitat del Centre Especial de Treball CETMAP, el 81% dels quals té especials dificultats (discapacitat intel·lectual i malaltia mental).
  • 18 són treballadors/es amb discapacitat a l’empresa ordinària als quals s’ha fet acompanyament i suport integral al lloc de treball.
  • Unes 70 persones han participat en diferents programes d’inserció laboral: l’Incorpora de “la Caixa”, el Prelaboral de Malaltia Mental, l’Agència de col·locació i el SIOAS – Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.