La Fundación ONCE finançarà el 22% del projecte “Adequació d’un edifici per ampliar l’equipament de serveis residencials i centres de dia de la Fundació MAP”, presentat a la convocatòria del Pla d’Inversions per a Infraestructures Regionals (PIR) 2018 que Plena Inclusión-Dincat gestiona per la Fundación i que consisteix a donar suport a projectes dirigits a persones amb discapacitat.

El projecte presentat té com a objectiu adequar l’edifici de Ca l’Irene, situat al Raval de Sant Pere de Ripoll, per donar resposta a les necessitats de nou espai que actualment té la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i centre de dia Centre Montserrat de la Fundació MAP. Les necessitats a les quals s’ha de donar resposta vénen derivades de l’augment del nivell de dependència de les persones ateses a causa de l’envelliment.

Aquest edifici existent s’adequarà per donar resposta a la necessitat de més espai per als serveis generals i comuns de la fundació: la construcció d’una cuina central que donarà servei als diferents equipaments residencials i centres de dia i la construcció d’una sala de rehabilitació per als tractaments de fisioteràpia i hidroteràpia. També en el pis superior s’habilitarà un habitatge per a persones amb discapacitat amb necessitat de suport a la llar.

El trasllat de la cuina i de l’espai de rehabilitació al nou equipament permetrà diposar d’espais més amplis a la residència, per on es facilitarà la mobilitat de les persones que necessiten la cadira de rodes per desplaçar-se. També suposarà una millora en els serveis terapèutics i de rehabilitació. En el nou projecte es construirà una sala de fisioteràpia i una sala d’hidroteràpia amb un tanc terapèutic per fer rehabilitació aquàtica. L’edifici també disposa d’un ampli jardí on es podran treballar els horts terapèutics adaptats.

El pressupost total del projecte d’adequació presentat per la Fundació MAP és de 414.ooo euros, dels quals 90.000 (el 22%) seran aportats per la Fundación ONCE. Aquest mes de gener s’ha donat a conèixer la resolució de la convocatòria. L’entitat ja ha començat les obres d’adequació, que s’allargaran dues anualitats.