El projecte Reeduca’t de la Fundació MAP vol donar suport individualitzat a joves exclosos del sistema educatiu reglat i/o ocupacional. Es dirigeix a un grup reduït de joves, d’entre 16 i 30 anys, amb discapacitat intel·lectual i/o risc d’exclusió social que no compten amb unes competències bàsiques i ocupacionals adequades i que per aquest motiu no s’estan formant ni estan treballant.

L’objectiu és reactivar aquests joves perquè puguin reincorporar-se a la formació reglada o ocupacional que sigui del seu interès, i, al mateix temps, reforçar la seva ocupabilitat i les competències professionals per afavorir la seva inserció laboral.

Per dur-lo a terme es comptarà amb un suport econòmic de 6.000€ de l’Obra Social “la Caixa”, que permetrà donar cobertura als mitjans humans i materials necessaris per poder atendre i realitzar accions de formació per aquests joves.

Aquest dimarts passat, 27 de setembre, el director de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Carles Juanola, i el director de l’Àrea de negoci del Ripollès i la Garrotxa, Antoni Tremosa, es van reunir amb la directora gerent de la Fundació MAP, Hermínia Ordeig, per fer efectiu aquest suport.

LacaixaWeb