La Fundació MAP ha publicat la memòria d’indicadors de responsabilitat social i activitat del 2019 sota el títol Un any de reivindicació. I és que ha estat un any marcat per la reivindicació del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya per la manca de finançament dels serveis d’atenció a les persones i per la manca de suport davant l’increment del salari mínim, que va fer perillar la viabilitat de llocs de treball i de Centres Especials de Treball sense ànim de lucre.

Les protestes i la sensibilització sobre la problemàtica van servir per donar visibilitat a la recessió i la precarietat econòmica dels últims 10 anys que està patint el sector social, i per fer que l’administració prengui consciència de la necessitat d’augmentar els recursos econòmics destinats al col·lectiu de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental  per protegir els seus drets per tenir una vida autònoma i digna.

Malgrat tot, durant el 2019 la Fundació MAP ha pogut complir amb la seva missió i tirar endavant objectius i projectes plantejats, com la implementació del model organitzatiu centrat en les persones, la millora de la governança democràtica de l’entitat, l’autonomia i apoderament de les persones ateses i dels equips de treball, la participació en un projecte pilot estatal per a la millora del bon tracte cap a les persones amb discapacitat intel·lectual o l’increment del treball a la comunitat per a la sensibilització i la transformació social. En aquest últim àmbit cal destacar la celebració amb èxit de la segona edició del festival inclusiu Inspira, amb 5.000 participants. Un gran acte dinamitzador del territori que s’autofinança a si mateix i al qual es donarà continuïtat.

La memòria del 2019 fa un recull d’indicadors dels àmbits social, econòmic i ambiental. A nivell de serveis, durant l’any es van atendre 699 persones, 372 adultes i 327 infants i joves. Pel que fa a l’equip de treball, es va tancar l’any amb 298 treballadors/es en plantilla, un 52% dels quals amb certificat de discapacitat (153 treballadors/es). D’aquests, un 81% presenta especials dificultats, bàsicament discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Per tant, el Centre Especial de Treball de la Fundació MAP ha continuat generant ocupació per als col·lectius amb més dificultats a través de l’economia social.

 

Balanç Social

Aquest recull dels principals indicadors de l’entitat enguany es complementa amb l’informe més ampli del Balanç Social 2019, segons el model proporcionat per la Coordinadora Catalana de Fundacions. Es tracta d’una eina més de rendició de comptes i de mesura dels impactes social, ambiental i de bon govern de les organitzacions, que dona compliment a la Llei catalana de Transparència.

El document es pot trobar a l’apartat de transparència de la web de l’entitat i consta d’una vuitantena d’indicadors que donen informacions concretes en set àmbits: missió de la fundació, persones, bon govern; xarxa, comunitat i ciutadania; medi ambient, proveïdors i innovació.

Consulteu i descarregueu-vos els documents aquí: