La Fundació MAP ha publicat la memòria d’indicadors 2020, un any marcat per la Covid-19, que ha suposat un repte davant l’atenció i el benestar de les persones ateses, la seguretat dels equips de treball i el compliment dels compromisos amb els clients.

Malgrat els entrebancs, l’activitat no s’ha aturat i s’han atès 794 persones, 384 adultes i 410 infants i joves. Pel que fa a l’equip de treball, l’any es va tancar amb una plantilla de 315 persones treballadores, 157 de les quals amb certificat de discapacitat. D’aquestes, un 78% presenten especials dificultats (discapacitat intel·lectual i malaltia mental). Unes xifres superiors a les de l’any anterior, que assenyalen que, malgrat la situació viscuda, s’ha continuat creixent.

Destaca també la generació d’ocupació amb la inserció laboral de 66 persones, 42 de les quals amb discapacitat i en risc d’exclusió. Precisament s’ha avançat en l’atenció a aquest col·lectiu en risc d’exclusió gràcies a l’empresa d’inserció INSERMAP i la gestió de programes com l’Incorpora o el CaixaProinfància.

Pel que fa a la sostenibilitat econòmica, tot i una lleugera disminució de les vendes de producció i serveis del Centre Especial de Treball CETMAP a causa de l’aturada i/o disminució de l’activitat en algunes seccions durant el confinament, els ingressos han estat lleugerament superiors als de l’any anterior (un 1,35%) amb 10,83 milions d’euros. Un fet que ha revertit directament al territori, amb la contractació de 154 empreses proveïdores i un volum de compres d’1,15 milions d’euros al Ripollès.

Les noves tecnologies han estat clau per poder tirar endavant la feina del dia a dia i proporcionar recursos a persones, famílies i equips de treball. També han permès avançar en el pla d’actuació anual del Marc estratègic i en nous projectes que s’enllestiran al llarg del 2021, com el nou espai de serveis de Ca la Irene de Ripoll, el laboratori d’inclusió social i innovació InLAB, els habitatges per a una vida independent a Ripoll o la implantació del nou model d’atenció centrat en les persones.

Balanç Social 2020

Per complementar la memòria, la Fundació MAP ha publicat també el Balanç Social 2020, segons el model de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Es tracta d’una eina de transparència i rendició de comptes, que mesura l’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions en 7 àmbits temàtics: Missió de la fundació, Persones (ateses, treballadores, voluntàries), Bon govern, Xarxa, comunitat i ciutadania, Medi Ambient, Proveïdors i Altres (innovació).

Una mesura que es fa a través d’indicadors qualitatius i quantitatius en diferents nivells: bàsic, notable i avançat. Per complir la normativa de transparència només cal contestar els 29 indicadors bàsics i, a partir d’aquí, cada organització completa els que vol. En el cas de la Fundació MAP, s’ha anat més enllà i s’han completat 78 dels 83 indicadors proposats.