Fundació MAP està seguint les indicacions dels diferents departaments (Salut, Treball, Afers Socials i Famílies) de la Generalitat de Catalunya per evitar la propagació del Coronavirus (COVID-19) i evitar el col·lapse del sistema sanitari i, per això, ha activat totes les mesures recomanades per tal de preservar la salut de les persones ateses i dels diferents equips de treball de l’entitat.

Actualització de la informació: dijous 26 de març de 2020

Tancament dels serveis següents:

 • Centres diürns: Servei de Teràpia Ocupacional (STO), Servei de centre de dia Ocupacional d’Inserció (SOI), Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) i servei Prelaboral de Malaltia Mental.
 • Centre Tàndem de Serveis a la Infància: CDIAP, Servei + 5 i activitats grupals. Per consultes, dubtes o urgències, us atendrem telefònicament de dilluns a divendres, de 8 a 15h, al 972 70 03 84, i valorarem cada cas.
 • Lleure i Club Social.

El personal d’atenció d’aquests serveis continua en actiu per donar suport i garantir els serveis residencials i d’atenció domiciliària.

Comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 13 de març de 2020.

Confinament persones ateses als serveis residencials:

 • Les persones ateses a la residència i a les llars residència es queden a casa.
 • Restricció de visites del Servei de Suport a la Llar: només es faran les necessàries i seguint els protocols marcats.
 • Activació de les mesures de prevenció acordades per la Generalitat: restricció de visites de familiars i proveïdors, identificació de les persones visitants en fulls de registres, increment de les mesures d’higiene, etc.

Serveis essencials al Centre Especial de Treball:

 • Manteniment de les activitats considerades essencials com neteja, bugaderia, cuina i formatgeria MUUU BEEE.
 • Tancament de les activitats de restauració, turístiques i comercials fins a nova indicació: bar i restaurant CAT Can Guetes, Bressol Bed&Breakfast i botigues Segonamà.
 • Tancament de l’activitat de gestió de deixalleries i recollida de voluminosos des del 26 de març i fins a nou avís.
 • Pel que fa a la resta de línies de negoci, es procedeix a analitzar cada situació i la demanda i necessitat dels clients. En el cas de mantenir l’activitat, es fa, en alguns casos, optant pel teletreball i, si no és possible, seguint protocols de distància entre treballadors/es, higiene, deixant a casa les persones més vulnerables i reduïnt l’horari de treball de 8 a 15h.

Mesures preventives equip de treball: 

 • El personal d’atenció directa està en actiu per atendre les persones ateses.
 • La resta de personal opta pel teletreball, en la mesura del possible, exceptuant els càrrecs vinculats a serveis essencials i a serveis mínims, que fan treball presencial de manera rotativa.
 • En tots els casos, es segueixen les mesures de seguretat i protecció marcades pels Departaments de Treball i Salut.

La Fundació MAP segueix atenta a l’evolució de la situació i aplica les mesures que es van aprovant per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Per a qualsevol informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del 972 70 31 04, en horari reduït de 8 a 15h.

Per estar al corrent de les activitats del dia a dia, podeu seguir-nos per les xarxes socials: Facebook. Twitter, Instagram.

Informació d’interès: