Al llarg del 2020 i fins l’octubre del 2021 la Fundació MAP ha dut a terme les inversions i accions del projecte “Millora de la competitivitat als serveis industrials del CETMAP per a la creació i manteniment de llocs de treball”, que ha comptat amb el suport dels Projectes Singulars d’Ocupació Sostenible per a persones amb discapacitats en Centres Especials de Treball.

El projecte ha dut a terme quatre grans actuacions que han permès enfortir i millorar la competitivitat de les seccions industrials del Centre Especial de Treball CETMAP, amb la conseqüent generació i manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat i especials dificultats. En concret, s’han generat 14 llocs de treball per a persones amb certificat de discapacitat superior al 40% i s’han mantingut 6 llocs de treball més per al mateix perfil de personal, totes amb categoria de peó.

Les quatre actuacions dutes a terme han estat les següents:

1.La inversió en maquinària per a la millora tecnològica i de la productivitat dels serveis industrials del CETMAP, que ha permès capacitar les persones amb discapacitat i amb especials dificultats, millorar l’eficiència del procés productiu i, per tant, la competitivitat de les seccions de Mapcable (indústria cablejat) i la Formatgeria MUUU BEEE.

2.La digitalització de processos productius segons les necessitats de cada secció, que ha permès adaptar tecnològicament i informàticament els processos i, per tant, se n’ha millorat l’accessibilitat a les persones treballadores.

3.Les accions de comunicació i disseny per a la millora de l’accessibilitat i la comercialització de productes i serveis, que han permès, internament, facilitar l’accés i la comunicació a les persones treballadores i, externament, millorar la presència social i el posicionament de les activitats per augmentar vendes i consolidar els negocis (noves pàgines webs i materials de promoció).

4.El programa formatiu per a la millora de les competències emocionals dels equips de treball i de les habilitats directives en temps de crisi, que ha permès dotar d’eines als professionals de suport per poder fer front a la situació generada pel Covid-19, mantenint i incrementant la qualitat de l’atenció a les persones ateses, i també ha contribuït a millorar les habilitats directives.

El projecte comptava amb un pressupost total de 179.460 euros i ha rebut el finançament de 150.000 euros (75.000 dels quals per a inversions) per part de la convocatòria dels Projectes Singulars del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.