Durant els dos últims anys, 2018 i aquest 2019, les seccions de MAPCABLE i la formatgeria MUUU BEEE del Centre Especial de Treball de la Fundació MAP han realitzat inversions en nou equipament amb l’objectiu de reforçar l’activitat en els respectius sectors, industrial i agroalimentari; generar ocupació per a persones amb discapacitat i especials dificultats, millorar la qualitat laboral dels treballadors/es i dinamitzar econòmicament el territori.

En el cas de MAPCABLE, taller especialitzat en cablejats elèctrics i manipulats industrials, les principals inversions han estat en dos magatzems intel·ligents. Una millora tecnològica que facilita el control i l’abastament del material necessari pel procés productiu, al mateix temps que permet que les persones amb baixes capacitats productives puguin desenvolupar el seu treball diari amb una major eficiència.

Pel que fa a la formatgeria MUUU BEEE, s’ha adquirit la maquinària necessària per poder augmentar la producció i per ampliar les càmeres de curació i refrigeració. Destaquen una nova cuba de pasteuritzar, una premsa, carros de transport i noves estanteries per les càmeres de maduració. Unes inversions que, sumades a un nou programa informàtic de control de la producció i d’estoc, a una formació de l’equip de treball i a eines per millorar la comercialització, permetran consolidar una activitat que porta tres anys en funcionament i que ja dóna feina a un equip de treball de set persones.

Gràcies a aquestes inversions s’ha pogut generar nova ocupació (sis nous llocs de treball per a persones amb discapacitat) i mantenir fins a una vintena de llocs de treball de persones amb discapacitat.

Aquestes inversions i millores han comptat amb el finançament de la convocatòria de Projectes singulars generadors d’ocupació sostenible per a persones amb discapacitats ens centres especials de treball del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.