El Clúster Créixer ha presentat aquest dimarts, 5 de novembre, el Club Créixer: una comunitat on line adreçada a generar oportunitats de negoci que impactin, amb la compra de productes i serveis de Centres Especials de Treball i d’Empreses d’Inserció, en la creació i manteniment de llocs de treball per a col·lectius vulnerables.

El Clúster Créixer és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses socials nascuda l’any 2012 i que té com a finalitat crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats, mitjançant estratègies de col·laboració empresarial. Un clúster format per 30 entitats sense afany de lucre titulars de Centre Especial de Treball o Empresa d’Inserció que donen feina a més de 4.000 persones, amb una voluntat compartida de col•laborar, des d’un compromís ètic compartit (d’acord ambun codi ètic i de bon govern propi).

Davant d’un auditori ple, el President del Clúster Créixer, el Sr. Miquel Canet, va presentar el Club Créixer: un lloc de trobada entre les organitzacions i empreses que volen apostar per un compromís social en les seves compres i les entitats sòcies de Créixer, que ofereixen un ampli i divers catàleg de productes i serveis competitius i de qualitat. Així mateix, també va posar en valor la cooperació al servei de les persones amb especials dificultats, així com l’alt retorn econòmic i social que genera l’activitat de les empreses sòcies de Créixer.

A continuació, el Sr. Oriol Amat, economista i catedràtic de la UPF, va oferir als assistents unes paraules, en les quals va destacar que les organitzacions que generen ocupació i oportunitats aposten per les persones i per la cooperació amb altres organitzacions.

Per últim, les institucions amb les quals el Clúster Créixer manté un marc de col·laboració varen comptar amb representació a la taula institucional que va tancar l’acte.
En aquesta taula, el Sr. Jaume Lanaspa, Director General de l’Obra Social “la Caixa”, va destacar que l’aposta per la cooperació i la generació de sinèrgies suposa un avantatge competitiu que enfortirà a les organitzacions per sortir de l’actual crisi.

En aquest mateix sentit, el Sr. Carles Domingo, Comissionat d’Alcaldia de Coordinació Institucional de l’Ajuntament de Barcelona, va manifestar el compromís de l’Ajuntament per enfortir el teixit de l’economia social, amb la promoció de la col·laboració empresarial.

Per la seva banda, l’il·lm. Sr. Josep Oliva, Diputat Delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, va felicitar al Clúster Créixer per la seva “aposta innovadora, valenta i ferma per impulsar la inserció laboral de col·lectius en risc, en uns moments que són difícils per a tothom, però especialment per aquelles persones més vulnerables, que són les primeres excloses del mercat de treball”.

Per últim, l’Hble. Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va clausurar l’acte, subratllant que “la presentació del Club Créixer permet refermar el compromís de tota la societat d’atendre tots els ciutadans de la nostra comunitat”. Així mateix, va assegurar que l’aposta del Govern “es manté inalterable per continuar tenint una societat d’inclusió, cohesió i compromís”.