La guia El procés de dol és un document sorgit del treball “Com donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual en el procés de dol”, guardonat amb el 2n premi dels Premis d’Investigació i Innovació 2012-2013 de la Fundació MAP. Un dels objectius del certamen era la transmissió de coneixement. Per això la Fundació MAP va decidir editar aquesta guia, presentar-la a principis de 2015 i repartir-la, en una primera fase, entre les persones ateses a l’entitat i les seves famílies.

Un cop feta aquesta tasca, la fundació l’ha volgut fer extensiva a aquelles entitats i institucions que creu que en podeu fer ús i n’ha començat a fer una segona distribució.

La guia ha estat elaborada per tres professionals de la fundació, la Pilar Fontan, la Victòria Mora i la Marta Ros, i vol ser una eina per a famílies i professionals a l’hora de prendre les decisions més adequades per acompanyar les persones amb discapacitat en el procés de malaltia terminal o en el procés de dol per la pèrdua d’una persona estimada. El treball està compost per dos protocols d’actuació i una guia.

El document sencer es pot consultar en aquest enllaç i si algú està interessat a rebre algun exemplar físic o per correu electrònic es pot posar en contacte amb la Fundació MAP i sol·licitar-lo (al 972 70 31 04 – Marta Rudé o Marta Ros).

PortadaGuiaDol