Des del juny de 2021, la Fundació MAP està treballant en el marc d’una nova edició del programa SIOAS, Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental amb l’objectiu d’incrementar el seu grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari i aplicació del treball en suport per a aquelles persones en necessitats especials d’inserció.

El programa té un any de durada i es tancarà el proper mes de juny. A data d’avui, la Fundació MAP ha pogut fer 2 insercions laborals i suport i acompanyament al lloc de treball a 4 persones. A través del SIOAS també es realitzen accions d’orientació laboral.

La preparadora laboral fent una acció d’orientació laboral a una persona atesa

 

El SIOAS està finançat pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançat pel Fons Social Europeu.