Project Description

Som una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1968 per un grup de pares i mares i de persones altruistes que van decidir buscar una alternativa d’atenció per a les persones amb discapacitat de la comarca del Ripollès i les seves famílies.

Va néixer com a associació (ACPAS) i des de l’1 d’abril de 1997 passa a ser la Fundació Privada MAP amb inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (número 1.047) i classificada com a benèfica de tipus assistencial.

Missió, Visió i Valors

Organigrama

El Patronat

Els patrons de la fundació vetllen pel seu correcte funcionament

  • Casilda Gómez De la Peña. Presidenta
  • Josep Maria Farrés Penela. Vicepresident

  • Manel Pulido Chamorro. Secretari

  • Ramon Roca Gasch. Tresorer

  • Elena Maria España Aparisi. Vocal

  • Susana Morera Casas. Vocal
  • Xavier Sala Pujol. Vocal

  • Montse Gallego Pérez. Vocal. Representant de l’ACPAD

Casilda Gómez de la Peña, Presidenta

Casilda Gómez de la Peña, Presidenta

La política de qualitat i les ISO

La Fundació MAP compta un Manual del Sistema de Gestió Integrat que defineix la política, els objectius i el compromís que ha adquirit l’entitat en matèria de qualitat i medi ambient, i que s’aplica a tota l’organització. Consulteu el document de la política de qualitat i medi ambient de la Fundació MAP

La Fundació MAP està certificada amb la ISO 9001 i amb la ISO 14001 mediambiental.

OCA9001Baixa         OCA14001Baixa

El codi ètic i l’ERESS

La Fundació MAP compta amb un codi ètic propi, que vol fer visibles els valors que guien i orienten la tasca de l’entitat, amb coherència amb la seva missió. El codi es basa en el reconeixement de la dignitat de totes i cadascuna de les persones, independentment de les limitacions físiques, psíquiques o de qualsevol altre tipus. Consulteu-lo aquí: Codi Ètic de la Fundació MAP

L’Espai de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS) està format per un equip de professionals de diferents serveis de la Fundació MAP. El seu objectiu es vetllar i fer un seguiment de l’aplicació del codi ètic de l’entitat i també establir un espai de deliberació de diferents qüestions ètiques, on l’art de dialogar, consultar i escoltar és la base del debat. Una reflexió que es promou tant en el sí de la Fundació, com a la societat de l’entorn més proper, el Ripollès.

Podeu posar-vos en contacte amb l’ERESS a través del correu eress.etica@fundaciomap.com

El Pla d’igualtat

La Fundació MAP disposa d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats, aprovat l’any 2017, on es fa una diagnosi de quina és la situació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a l’entitat i es proposen algunes actuacions de millora. Una comissió paritària escollida entre el personal de la pròpia Fundació és l’encarregada de fer-ne el seguiment i de vetllar per a la seva implementació. Consulteu el document aquí: Pla d’igualtat d’oportunitats de la Fundació MAP

 

Reconeixements

1994: concessió de la Medalla de la Vila de Ripoll.

1996: concessió de la Placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya.

1999: menció especial a la qualitat del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya.

2001: reconeixement a la millora en la gestió de la qualitat del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de Catalunya.

2003: premi “Ripollès Emprèn” de reconeixement de la trajectòria social de la Fundació MAP.

2003: reconeixement del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en motiu dels 35 anys de la Fundació MAP i 10 anys d’activitat al taller.

2011: premi Ripollès Líders 2011 en la categoria de món associatiu i responsabilitat social.

2016: concessió de la Medalla al Treball President Macià a Casilda Gómez, presidenta de la Fundació MAP.

Cooperació, treball en xarxa i cofinançament

SUPORT EN PROJECTES DE LA FUNDACIÓ MAP

La Fundació MAP compta amb els ajuts del programa SIOAS d’orientació i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i trastorns de salut mental, finançat pel Departament d’Empresa i Treball i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

 

 

 

La Fundació MAP participa del Programa Treball i Formació subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre, i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. I finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.