Project Description

La secció de jardineria i forestal de la Fundació MAP disposa d’un equip professional per a tot tipus de treballs a jardins, boscos, finques, lleres de riu, rutes i senders.

12 brigades
44 professionals
12 camions
3 vehicles amb equip de reg autònom
3 vehicles tot terreny
Més de 200 màquines

OCA9001Baixa OCA14001Baixa

Serveis

  • Treballs generals de jardineria i forestal

  • Poda d’arbres i arbusts, retall de tanques

  • Treballs silvícoles. Estassades de sotabosc, primeres aclarides, tala d’arbrat, neteja de lleres
  • Obra pública: obertura de camins, pistes forestals, senyalització viària, tanques de protecció

  • Neteges de franges de seguretat sota línies elèctriques, urbanitzacions o parcel·les
  • Senyalització, manteniment i condicionament de camins, rutes i vies verdes
  • Instal·lació de tanques i mobiliari urbà

  • Disseny de jardins i projectes de paisatgisme
  • Tractaments fitosanitaris en arbrat i contra males herbes
  • Instal·lació i manteniment de sistemes de reg