Project Description

Adaptant-nos a un entorn canviant: la planificació i el treball amb visió de futur ha caracteritzat la manera de fer de la Fundació MAP des dels inicis. L’objectiu: detectar necessitats, proposar nous reptes i marcar-se un treball per assolir-los, tot adaptant-se a un entorn canviant. L’entitat ha completat un primer Pla estratègic 2012-2016 amb el qual ha aconseguit:

  • Un canvi de model i de mirada dels professionals cap a l’atenció a les persones: Planificació Centrada en la Persona (PCP).
  • El creixement i desenvolupament d’equips professionals autònoms.
  • La diversificació d’activitats productives del centre especial de treball (CET).
  • L’adequació dels equipaments i instal·lacions.
  • L’adopció d’un model de gestió ètica i sostenible.

 Consulteu el Marc Estratègic 2012-2016 de la Fundació MAP

Al llarg del 2017 es va treballar amb l’elaboració del nou  Marc estratègic 2018-2022, que consta de 4 grans línies estratègiques i 17 objectius específics que busquen:

  • Transformar l’organització per avançar en el model d’atenció centrat en la persona.
  • Fer visible el valor social que aporta la Fundació MAP i teixir complicitats amb l’entorn.
  • La viabilitat social i econòmica de la xarxa d’activitats productives generadora d’ocupació i oportunitats al territori.
  • Continuar essent una organització ètica, sostenible i socialment compromesa.

Consulteu el Marc Estratègic 2018-2022 de la Fundació MAP

Marc estratègic mostra