Project Description

El Servei permet que la persona pugui viure al seu domicili de manera autogestionada i independent contribuint al seu desenvolupament, tant en les activitats de la vida diària com en la comunitat, mitjançant un suport individualitzat.

S’adreça a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que tenen la capacitat de viure soles, amb la parella o amb alguna altra persona. Un equip de professionals multidisciplinari planifica conjuntament amb elles uns objectius per desenvolupar-se en  la vida diària.

OCA9001Baixa

Serveis

  • T’ajudem a fer la compra?
  • Necessites supervisió econòmica?
  • Vols conèixer altres persones com tu?
  • Necessites fer alguna activitat per ocupar el temps?
  • Anem a passejar?