Project Description

El Servei de Prelaboral és un servei de la Fundació MAP creat l’any 2009 que té com a objectiu que la persona amb malaltia mental adquireixi, recuperi i mantingui les capacitats, aptituds i hàbits necessaris per a la seva posterior inserció laboral. Atén persones de la comarca del Ripollès i rodalies amb malaltia mental severa i amb dificultats per a la seva incorporació al mercat de treball.

El servei ofereix un itinerari formatiu individualitzat, dissenyat pels professionals del servei, a partir de l’anàlisi de la situació psicosocial i de l’orientació laboral de cada persona. A partir de diferents tallers, es treballen els hàbits i les aptituds laborals, socials i personals  necessàries per a la inserció al mercat de treball.

Actualment, el Servei Prelaboral ofereix:

  • Tallers de reciclatge, restauració i transformació de mobles i altres objectes
  • Taller d’horticultura, on es treballa juntament amb les escoles del Ripollès per mantenir els horts escolars al costat dels propis alumnes.
  • Taller d’habilitats i aptituds laborals, socials i personals.

Per altra banda la Fundació MAP també disposa d’un altre Prelaboral amb entitat pròpia que funciona des de l’any 2006 i que atén persones amb discapacitat psíquica i/o física amb l’objectiu d’acompanyar-les en el procés d’inserció al món laboral.

OCA9001Baixa