La Fundació MAP fa dues anualitats que participa al programa d‘Ajuts al Pràcticum Odisseu, acollint l’estada de joves universitaris en pràctiques remunerades. Durant els estius del 2017 i del 2018, s’ha comptat amb dues estudiants universitàries.

Per aquest motiu, els organismes impulsors, les Direccions Generals de Joventut i d’Universitats, en col·laboració amb els Grups d’Acció Local Leader de Catalunya, han fet arribar a les empreses i insitucions participants, com la Fundació MAP, un reconeixement pel compromís amb el territori i amb el talent jove, facilitant el retorn i la inserció laboral de joves a les zones rurals de Catalunya, en aquest cas, al Ripollès.

De les dues estudiants que han participat al programa fent pràctiques remunerades al MAP, una encara continua contractada un any i mig després d’haver-les fet.

Treballar les polítiques de captació i retenció de talent és un dels objectius estratègics del Marc estratègic 2018-2022 de la Fundació MAP. Una tasca que cal treballar conjuntament amb el territori. Per això el MAP anima a empreses, entitats i institucions a informar-se i a participar al programa Odisseu com una eina més per poder fomentar aquest retorn dels joves amb talent a casa nostra.Reconeix Odisseu web

Pràctiques Odisseu

Les dues estudiants en pràctiques del programa Odisseu amb participants del casal d’estiu de l’Escola Ramon Suriñach, que cada any realitza el MAP