Oferim productes i serveis a través del CETMAP i InserMAP 

EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL CETMAP

Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral i uns serveis d’ajustament personal i social. L’objectiu és productiu però la seva funció és social.

El CETMAP compta amb 157 treballadors/es amb certificat de discapacitat, un 78% dels quals tenen especials dificultats.

Millor per a l’empresa. Millor per a tots. La contractació de serveis als CET es considera una mesura alternativa per al compliment de la Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI-Llei d’Integració Social al Minusvàlid), alhora que ajuda a crear llocs de treball estables i de futur.

L’EMPRESA D’INSERCIÓ INSERMAP RIPOLLÈS

Les empreses d’inserció (EI) porten a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis. Així com els centres especials de treball asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat, la finalitat principal de les empreses d’inserció és la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

La Fundació MAP va constituir InserMAP Ripollès el 2017 i durant el 2020 va donar a feina a 14 persones en risc d’exclusió social de la comarca del Ripollès. Les activitats que ofereix són neteja, manipulats industrials i jardineria, manteniment i neteja d’espais verds.

Més informació InserMAP Ripollès

Mapcable2020-04-13T09:27:41+00:00
Jardineria i Forestal2020-04-13T09:28:10+00:00
Packton – Serveis Integrals per a l’Oficina2020-06-01T11:07:18+00:00
Bugaderia2021-10-21T09:43:59+00:00
Neteja Industrial2019-03-01T11:53:25+00:00
CAT Can Guetes – Restaurant & BTT2021-03-11T15:15:40+00:00
Bressol B&B2020-05-19T11:58:40+00:00
Botiga Segonamà2022-06-14T11:24:24+00:00
Serveis Medi Ambientals2020-06-03T13:10:19+00:00
MUUU BEEE Formatgeria2019-05-29T10:39:52+00:00