El diumenge 26 de maig se celebraran les eleccions municipals i europees, una cita on totes les persones amb discapacitat intel·lectual o del desencolupament també hi podran dir la seva. Des d’aquest 2019, totes les persones tenim veu i vot i per això és important estar ben informats sobre què s’escull i com s’ha de fer per anar a votar, sobretot per aquelles persones que hi aniran per primera vegada.

Des de la Fundació MAP hem preparat un díptic informatiu per poder repartir i explicar a les persones ateses.