Un dels reptes estratègics que està treballant la Fundació MAP és la transformació de l’organització per avançar cap a un model d’atenció centrat en les persones ateses. Un  treball que des del 2019 ha agafat un nou impuls gràcies al projecte “Canvi del model organitzatiu i promoció de les TIC per a una gestió flexible centrada en les persones”, que compta amb l’ajut de la convocatòria Projectes Singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme.

El projecte planteja actuacions encaminades a millorar l’estructura i la gestió de l’entitat a través del canvi cap a un model organitzatiu centrat en les persones i també actuacions de desenvolupament i adaptació a les TIC per front a aquest canvi d’enfocament.

D’aquesta manera es cobreix la necessitat d’enfortir el territori amb un model d’economia social basat en la participació i l’atenció a les persones i el suport de les TIC per poder-lo desenvolupar amb èxit. Un enfortiment que suposa una millora dels equips de treball, de la qualitat assistencial de les persones ateses, el manteniment de llocs de treball  i la futura creació d’ocupació. De fet, el projecte preveu la creació de cinc nous llocs de treball.

Les actuacions que s’estan realitzant des de 2019 i que finalitzaran l’octubre de 2020 són:

  • Canvi a un nou model organitzatiu de la Fundació MAP per a una gestió flexible centrada en les persones que permeti l’enfortiment empresarial i minimitzar els costos de gestió. Es fa en col·laboració amb l’empresa social Tàndem Social, que durant el 2019 ha guiat la definició del nou model i al llarg del 2020 farà un acompanyament per a la seva implementació.
  • El desplegament de les eines de Google Suite i la formació dels treballadors/es de la Fundació MAP per afrontar el canvi organitzatiu i millorar l’atenció a les persones.
  • La creació d’un portal virtual d’acollida i de formació per a les persones treballadores per millorar el seu lloc de treball i, per tant, la qualitat assistencial de les persones amb discapacitat.
  • La millora dels processos de les línies de treball del Centre Especial de Treball, CETMAP a través de les noves tecnologies per ajudar a mantenir els 150 llocs de treball per a persones amb discapacitat, 119 dels quals amb especials dificultats. Per exemple, a Jardineria i Forestal, s’ha implementat una nova base de dades amb Obodam per facilitar la gestió del dia a dia. També es beneficiaran de nous sofwares les seccions de formatgeria, restaurant i bugaderia.

Sessió participativa per definir el nou model organitzatiu. Gener de 2019

Visita de coneixement del model organitzatiu de l’entitat Amadip Esment de Mallorca. Maig de 2019

El projecte té un pressupost total de 78.000 euros i compta amb un ajut de 60.000 euros de la convocatòria de Projectes Singulars del programa d’Economia Social , promoguts pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i finançats pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.