PERSONES. QUÈ NECESSITES?

SOM PERSONES

Treballem amb un model d’atenció centrat en la persona per respondre a les seves necessitats i interessos.

La persona compta amb un facilitador/a amb qui treballa un pla de suport individualitzat per assolir els seus objectius vitals: feina, habitatge, lleure a la comunitat, atenció diürna, benestar físic, suport en el desenvolupament, millora de l’autonomia, formació…

 

 

Un model basat en els drets establerts en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per les Nacions Unides el 2006 i ratificada a l’Estat Espanyol el 2007.

Les necessitats a les quals donem resposta són al voltant de tres àmbits:

Feina

Comunitat i vida independent

Skip to content