ESTRATÈGIA

Adaptant-nos a un entorn canviant

La planificació i el treball amb visió de futur ha caracteritzat la manera de fer de la Fundació MAP des dels inicis. L’objectiu: detectar necessitats, proposar nous reptes i marcar-nos un treball per assolir-los, tot adaptant-nos a un entorn canviant.

Marc estratègic 2018-2022. Principals objectius assolits:

Pla estratègic 2012-2016. Principals objectius assolits:

Skip to content