TRANSPARÈNCIA

MÁXIMA TRANSPARÈNCIA I FACILITAT D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Donem compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre) i per això posem a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

 

Memòria d’indicadors