Canvis al patronat de la Fundació MAP

Canvis al patronat de la Fundació MAP

La Fundació MAP enceta una nova etapa en el seu patronat, amb el final de mandat de tres dels seus membres i les noves incorporacions que els substituiran. Per una banda, han finalitzat el seu pas pel màxim òrgan representant de la Fundació, Casilda Gómez de la Peña, fins ara presidenta; Manel Pulido Chamorro, secretari, i Ramon Roca Gasch, tresorer. Tots ells han completat el període màxim de permanència de 15 anys.

Pulido i Roca han estat uns patrons molt vinculats directament amb l’organització, tant a nivell de patronat com de voluntariat, mentre que Casilda Gómez ha estat i és l’ànima de la Fundació, com a mare, com a gerent i com a presidenta del patronat. Per això, en reconeixement a la seva trajectòria i representativitat, la resta de membres han decidir atorgar-li el títol de presidenta honorífica.

D’altra banda, els nous membres entrants són:

Emili Túnica Gasch, enginyer industrial i responsable de Desenvolupament de Persones del grup Simon. Expert professional en el seu àmbit laboral i vinculat amb el Ripollès i la Fundació MAP a nivell familiar. Al patronat desenvoluparà el càrrec de president.

Jordi Conca Matias, llicenciat en ADE, professor i adjunt al vicerectorat del Campus de Manresa UVIC-UCC. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional i personal entre el Ripollès i el Bages. Al patronat desenvoluparà la responsabilitat de vocal.

La resta de l’òrgan es manté amb la mateixa composició, amb Josep Maria Farrés Penela com a vicepresident; Susanna Morera Casas, que passa a ser la secretària; i Elena España Aparisi, Xavier Sala Pujol i Montse Gallego Pérez com a vocals.

La Fundació MAP vol fer un agraïment a tots els membres del patronat per la seva responsabilitat i dedicació de manera totalment altruista, acompanyant i estant sempre al costat dels reptes que la societat posa davant les persones i les entitats socials que en tenen cura.

El patronat representa i administra l’entitat, vetllant pel seu correcte funcionament i perquè compleixi amb la seva missió. Les persones que en formen part estan vinculades al territori i/o a l’entitat i són sensibles, compromeses i expertes de referència en diversos sectors per aportar la seva experiència, assessorar en els diferents projectes de l’entitat i ser-ne uns bons ambaixadors. D’acord amb els estatuts i la legislació vigent de fundacions, els patrons no perceben cap tipus de retribució per l’exercici del seu càrrec.

Reunió del patronat del 19 d’abril de 2023, on es van trobar es van aprovar les baixes i les renovacions de l’òrgan, que aquest mes de juny s’han fet oficials

D’esquerra a dreta: Hermínia Ordeig (directora gerent), Emili Túnica (president patronat), Casilda Gómez (presidenta honorífica), Ramon Roca (vocal sortint), Montse Gallego (vocal), Elena España (vocal), Susanna Morera (secretària). Fila de de darrera, de dreta a esquerra: Josep M. Farrés (vicepresident), Manel Pulido (secretari sortint), Jordi Conca (vocal entrant) i Xavier Sala (vocal).Ves al contingut