La Fundació “la Caixa” finança un projecte d’investigació sobre educació emocional i discapacitat de la Universitat de Girona i la Fundació MAP

La Fundació “la Caixa” finança un projecte d’investigació sobre educació emocional i discapacitat de la Universitat de Girona i la Fundació MAP

El projecte d’investigació “Impacte d’un programa d’educació emocional en el benestar de persones amb discapacitat intel·lectual” de la Universitat de Girona i la Fundació MAP ha rebut el suport de la Convocatòria Connecta de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”.

La investigació començarà aquest mes de setembre i s’allargarà durant 24 mesos. Consistirà en la creació d’un material per treballar l’educació emocional amb persones amb discapacitat intel·lectual, que inicialment es repartirà entre cinc organitzacions socials participants a l’estudi. Els professionals de benestar emocional de la Fundació MAP formaran els professionals de les cinc entitats que impartiran el programa formatiu a les persones ateses i faran el seguiment durant les deu sessions que durarà.

La convocatòria té l’objectiu de recolzar projectes d’investigació sobre el benestar emocional i la salut mental a l’Estat Espanyol realitzats conjuntament entre entitats de l’àmbit de la investigació i del sector social. En aquest projecte, el treball conjunt es farà entre la Fundació MAP i el Grup de Recerca en Llenguatge i Cognició de la UdG.

Per tal de realitzar la investigació, es farà una avaluació prèvia i una de posterior a cada entitat, així com enquestes a les persones participants al programa formatiu. A partir de l’anàlisi de les dades resultants, realitzat des del grup de recerca de la UdG, es redefinirà el material utilitzat amb els ajustaments necessaris. D’aquesta manera, el material definitiu es podrà repartir per totes les organitzacions del tercer sector que treballin amb el col·lectiu. Així mateix, els resultats de la investigació seran difosos en jornades, ponències i congressos i es publicaran en una revista científica d’abast internacional.

Per fer tota aquesta tasca es comptarà amb el suport econòmic de la Fundació ”la Caixa”, que aportarà 35.750 € perquè es puguin desenvolupar el programa formatiu, la investigació i els materials.Skip to content