“Volem i Podem Treballar”, el lema del Dia de les Persones amb Discapacitat del 2022

“Volem i Podem Treballar”, el lema del Dia de les Persones amb Discapacitat del 2022

Les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament tenen dret a treballar. I no només en tenen el dret, sinó que poden i volen fer-ho. Tanmateix, aquesta premissa aquí, a Catalunya, i al conjunt de l’estat espanyol, no es compleix. Les xifres ho demostren: només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en actiu té feina. Una xifra del tot preocupant, tenint en compte que el treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social.

Per aquest motiu, Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, reclama al Govern la necessitat d’impulsar un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible i, per fer-ho, demana el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat en general. La federació fa aquesta crida en el marc del Dia Internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra aquest proper dissabte 3 de desembre, i a través de la campanya “Volem i Podem Treballar”.

Les dades de l’estadística anual sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat de l’INE són clares i mostren una baixada, tant en la taxa d’activitat, com en la taxa d’ocupació, de les persones amb discapacitat intel·lectual al llarg del 2020, de 2 i 2,8 punts

Per poder revertir aquesta situació i amb la voluntat de reivindicar el dret a una feina digna i denunciar les barreres amb què encara avui es troben moltes d’aquestes persones en l’àmbit laboral, Dincat reclama a través d’un manifest:

 • Que la Generalitat avanci en la definició d’una estratègia global d’ocupació per a les persones amb discapacitat intel·lectual i un model d’inserció laboral que garanteixi un accés digne al treball, amb:
  • L’impuls de l’ocupació a l’empresa ordinària apostant pel Treball amb Suport de manera estable i posant en marxa més incentius perquè les empreses contractin persones amb discapacitat amb especials dificultats.
  • La millora dels recursos destinats a la creació i manteniment dels llocs de treball als Centres Especials de Treball.
  • La convocatòria de més oposicions de funcionariat públic reservades per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  • L’impuls de polítiques de formació professional adaptada.
 • Que el govern de l’estat impulsi els canvis normatius que permetin avançar en el dret al treball i la igualtat d’oportunitats laborals. Destaquem la importància de:
  • Millorar i concretar el finançament per desenvolupar les polítiques d’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.
  • Augmentar l’actual quota de reserva del 2% de llocs de treball fins a un 4% (reservant un mínim de l’1% per a les persones amb discapacitat intel·lectual).
  • Establir els canvis necessaris per garantir l’accés a la jubilació anticipada, tenint en compte l’envelliment prematur i menor trajectòria professional del col·lectiu.

 

Llegiu  clicant aquí el manifest en lectura Fàcil

 

La Fundació MAP

La Fundació MAP, membre de Dincat, subscriu aquestes demandes i es fa ressò del lema d’enguany: “Volem i Podem Treballar”.

En el cas del Ripollès, les característiques del teixit empresarial, amb molta petita i mitjana empresa i negocis de caràcter familiar, dificulten encara més la inserció de les persones amb discapacitat amb especials dificultats a l’empresa ordinària. Per això l’entitat reivindica més oportunitats i que les empreses puguin plantejar-se aquest perfil de treballador/a.

La Fundació MAP treballa per poder augmentar aquestes insercions amb programes com l’Incorpora, el SIOAS i el propi Centre Especial de Treball CETMAP, com a espai formador i capacitador perquè les persones es puguin inserir més fàcilment quan surten al mercat ordinari.

En aquests moments, des de la fundació s’està fent Treball amb Suport a 9 persones amb discapacitat a l’empresa ordinària.

Pel que fa al Centre Especial de Treball CETMAP, actualment hi ha 170 persones amb discapacitat contractades. D’aquestes:

 • 132 són persones amb discapacitat que presenten dificultats d’accés al mercat de treball, bàsicament amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.
 • 38 són persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut inferior al 65%.
 • Pel que fa al tipus de discapacitat, un 40% presenta discapacitat intel·lectual, un 37% malaltia mental, un 19% discapacitat física i un 4% discapacitat sensorial.Skip to content