3 joves extutelats incorporats al món laboral amb el programa Treball i Formació

3 joves extutelats incorporats al món laboral amb el programa Treball i Formació

La Fundació MAP ha contractat 3 joves a través del Programa Treball i Formació – Línia joves tutelats i extutelats. En concret, dos joves estan treballant a la secció de Neteja i un jove a la secció de Jardineria i Forestal del Centre Especial de Treball de l’entitat.

El Programa Treball i Formació – Línia Joves tutelats i extutelats consisteix vol facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari. Aquestes experiències professionals tenen una durada de 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.

La iniciativa ofereix:

  • Contractació dels joves seleccionats durant 1 any al mateix ajuntament.
  • Formació sobre competències transversals.
  • Tutorització durant tot el programa.
  • Acompanyament en el procés d’emancipació dels joves.
  • Suport en la recerca de feina.
  • Suport integral en el projecte de vida dels joves.

El Programa Treball i Formació està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2870/2021, de 17 de setembre, i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. I finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.Skip to content