El Canal Ètic de la Fundació MAP

El Canal Ètic de la Fundació MAP

Des de fa uns mesos la Fundació MAP ha activitat un Canal Ètic, una eina de comunicació interna que han de tenir de manera obligatòria les entitats i empreses de més de 50 persones treballadores. 

Es tracta d’un canal que permet comunicar les possibles males pràctiques o conductes detectades a l’organització. 

Aquesta comunicació es fa a través d’un formulari senzill de manera confidencial i, si cal, anònima

La pot presentar qualsevol persona que tingui una vinculació amb la Fundació MAP: persona treballadora, familiar, persona atesa, client, proveïdor, etc. 

La resolució s’obtindrà dins un termini de tres mesos després d’una investigació imparcial i d’acord amb la normativa interna i la legislació aplicable. 

 

Podeu accedir al Canal Ètic de la Fundació MAP en aquest apartat incorporat a la pàgina web corporativa: https://fundaciomap.org/canal_etic

 

Més informació: presentació sobre el Canal Ètic de la Fundació MAP i el seu funcionamentVes al contingut