Es tanca una nova edició del programa SIOAS per a la inserció laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental

Es tanca una nova edició del programa SIOAS per a la inserció laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental

Són diversos els programes i ajuts que gestiona la Fundació MAP per poder millorar la inserció laboral de les persones que atén. Un d’ells és el SIOAS del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.

En l’últim any, l’entitat ha inserit 2 persones al mercat laboral ordinari i ha donat suport i realitzat acompanyament al lloc de treball a 4 persones més en el marc el marc d’aquest programa, que s’adreça a persones amb discapacitat i trastorn mental. Persones que han participat també en accions d’orientació laboral.

És el cinquè any que l’entitat treballa amb el SIOAS, Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. El seu objectiu és incrementar el grau d’ocupabilitat  de les persones participants i impulsar la seva inserció laboral en el mercat de treball ordinari. Aquest any també ha contemplat l’aplicació del treball en suport per a aquelles persones en necessitats especials d’inserció i ha incorporat la figura del preparador/a laboral.

El programa, que va començar el juny de 2021, té una durada d’un any i es tancarà d’aquí a uns dies. Compta amb el finançament del Departament d’Empresa i Treball i el cofinançament del Fons Social Europeu.Skip to content