Memòria 2022: transformant-nos per avançar

Memòria 2022: transformant-nos per avançar

Després de fer el balanç social de l’últim exercici amb tots els púbics interns: persones ateses, famílies, professionals i patronat, i d’haver tancat favorablement l’auditoria externa anual, la Fundació MAP ha fet pública la memòria del 2022.

Un any en què s’ha continuat transformant l’organització cap a un model d’atenció centrat en la persona amb l’objectiu de donar resposta a drets, necessitats i desitjos i, al mateix temps, empoderar i millorar l’autonomia i l’autogestió de persones ateses i equips de treball.

Un any en què s’ha ampliat l’equip professional arribant als 339 professionals a la Fundació MAP, 172 dels quals amb certificat de discapacitat, i als 38 a InserMAP, 32 dels quals en situació de risc d’exclusió social. En aquest sentit, cada vegada creixen més els programes destinats a aquest últim col·lectiu, a través d’iniciatives com la de Proinfància, l’ACOL o els projectes formatius realitzats amb Càritas.

Pel que fa a les persones ateses, durant el 2022 es va arribar a les 834, 30 més que l’any anterior. D’aquestes, 443 són adultes i 391 són infants i joves.

En l’àmbit econòmic, destaquem un equilibri entre ingressos (13,61 milions d’euros) i despeses (13,20 milions d’euros), fet que ha possibilitat un superàvit que s’ha destinat a inversions: 728.000 euros repartits en adequació d’equipaments d’atenció a les persones, compra de maquinària i millora d’instal·lacions del CETMAP. Un any més s’ha treballat per augmentar els ingressos procedents de vendes i serveis del Centre Especial de Treball, cosa que fa que l’organització sigui més autònoma i que pugui pal·liar l’infrafinançament de la concertació pública.

Destaquem un augment de les inversions a la comarca del Ripollès, amb un volum de compres de 2,30 milions d’euros i la contractació de serveis i compres a 231 empreses proveïdores del territori.

Un altre àmbit a destacar és el de la inserció laboral. A través de l’equip de Desenvolupament de Persones i dels diferents programes que es gestionen, com l’Incorpora de la Fundació la Caixa o el SIOAS, al llarg del 2022 s’han pogut inserir 92 persones al món laboral, 51 de les quals amb discapacitat i risc d’exclusió. D’aquestes últimes, 10 s’han pogut incorporar a l’empresa ordinària. 

La memòria també fa un recull d’indicadors d’activitat comunitària, de benestar i vida independent, de participació i governança democràtica, de comunicació i sensibilització, de qualitat, de metodologia i de sostenibilitat, àmbits estratègics clau en l’activitat de l’organització.

Finalment, el document fa un repàs de les principals actuacions assolides en el pla d’actuació del 2022 i esmenta els reptes del 2023, que passen per continuar evolucionant el model organitzatiu centrat en la persona, consolidar activitats econòmiques i obrir l’Hotel Restaurant i Esdeveniments Abbatissa de Sant Joan de les Abadesses, millorar equipaments com la residència, impulsar l’eficiència energètica amb noves instal·lacions de plaques fotovoltaiques o impulsar les activitats comunitàries i de sensibilització.

Podeu consultar i descarregar-vos la memòria en aquest enllaçVes al contingut