Memòria d’indicadors 2023 de la Fundació MAP

Memòria d’indicadors 2023 de la Fundació MAP

La Fundació MAP ha publicat la memòria d’indicadors d’activitat del 2023.

Un any marcat per l’avenç en la implementació del model d’atenció centrada en la persona i per la consecució de dos grans projectes: la gestió dels ajuts Next Generation i l’obertura de l’hotel restaurant i esdeveniments Abbatissa de Sant Joan de les Abadesses.

Per una banda, els ajuts Next Generation han permès l’adaptació d’espais residencials, la residència Centre Montserrat i les llars residència Can Canarons, a les necessitats actuals de les persones ateses, amb l’ampliació i adaptació d’espais, la incorporació de les noves tecnologies i la domòtica per augmentar l’autonomia i l’autogestió i la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la millora de l’eficiència energètica.

D’altra banda, l’obertura de l’hotel restaurant Abbatissa ha permès generar oportunitats formatives i laborals en els àmbits de l’hostaleria i el turisme, al mateix temps que dinamitza econòmicament Sant Joan de les Abadesses i la comarca del Ripollès.

Pel que fa a les xifres, durant el 2023 es van atendre 836 persones (376 infants i joves i 460 persones adultes), una xifra similar a la de l’any anterior. Pel que fa als professionals, es va tancar l’any amb 399 persones contractades, 176 de les quals amb certificat de discapacitat i 38 en situació de risc d’exclusió social.

En l’àmbit de la inserció laboral, s’ha donat suport al treball a l’empresa ordinària a 21 persones i s’han realitzat un total de 107 insercions laborals.

Pel que fa als indicadors econòmics, es va tancar l’anualitat amb un balanç positiu, amb 14.780.000 euros d’ingressos i 14.170.000 euros de despeses. Aquest marge va permetre poder destinar una partida de gairebé un milió i mig d’euros a inversions com les abans esmentades (Next Generation i Abbatissa).

Podeu llegir la Memòria d’indicadors del 2023 de la Fundació MAP aquí.Skip to content