Els Tions per la diversitat: discapacitat física

Els Tions per la diversitat: discapacitat física

Habitualment les persones amb discapacitat física motriu o mobilitat reduïda solen presentar una afectació a nivell físic (congènita o bé adquirida: malformacions, accidents, lesions cerebrals… ) que els impedeix moure’s per la comunitat de manera plena.

També existeix una discapacitat física no motora, derivada de malalties orgàniques, d’aparells o sistemes com el cansament, les malalties renals, pulmonars o coronàries…

Sabies que?

Un 75% dels catalans amb mobilitat reduïda necessita ajuda externa per a sortir de casa i un 2% no surt mai?

Pictograma: ARSAAC

 

MÉS INFORMACIÓ DIVERSITAT:

Hipersensibilitat sensorial

Discapacitat sensorial: visual i auditiva

Discapacitat intel·lectual

Malaltia Mental

 

ELS TIONS PER LA DIVERSITAT

La iniciativa “Els tions per la diversitat” neix a les aules dels centres diürns de la Fundació MAP, on persones ateses i professionals de suport han elaborat cinc tions que representen diferents tipus de discapacitat.

L’objectiu és acostar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a la comunitat a partir d’una activitat participativa i de sensibilització oberta a tots els públics. Un acció que dona visibilitat al col·lectiu al mateix temps que fomenta el seu sentiment de realització personal i de pertinença a la comunitat.

Més informació

 Skip to content