Els Tions per la diversitat: hipersensibilitat sensorial

Els Tions per la diversitat: hipersensibilitat sensorial

La hipersensibilitat sensorial està relacionada amb una disfunció en el processament sensorial. Habitualment afecta infants i provoca una resposta NO adaptada davant els diferents estímuls sensorials: auditius, olfactius, gustatius, tàctils, visuals, vestibulars (moviment) i propioceptius (informació del propi cos).

Sabies que?

En alguns supermercats han implementat una franja horària on es redueixen els estímuls auditius i visuals per facilitar aquesta activitat tant quotidiana com és comprar a les persones amb hipersensibilitat sensorial, Trastorn de l’Espectre Autista, etc.?

 

Pictograma: ARSAAC

 

MÉS INFORMACIÓ DIVERSITAT:

Discapacitat física

Discapacitat sensorial: visual i auditiva

Discapacitat intel·lectual

Malaltia Mental

 

ELS TIONS PER LA DIVERSITAT

La iniciativa “Els tions per la diversitat” neix a les aules dels centres diürns de la Fundació MAP, on persones ateses i professionals de suport han elaborat cinc tions que representen diferents tipus de discapacitat.

L’objectiu és acostar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a la comunitat a partir d’una activitat participativa i de sensibilització oberta a tots els públics. Un acció que dona visibilitat al col·lectiu al mateix temps que fomenta el seu sentiment de realització personal i de pertinença a la comunitat.

Més informacióSkip to content