Els Tions per la diversitat: discapacitat intel·lectual

Els Tions per la diversitat: discapacitat intel·lectual

La discapacitat intel·lectual es caracteritza per un funcionament intel·lectual inferior a la mitjana que coexisteix amb limitacions en dues o més de les següents àrees d’habilitats d’adaptació: comunicació, cura pròpia, vida a la llar, habilitats socials, ús de la comunitat, autogestió, salut i seguretat, continguts escolars funcionals, oci i treball.

Sabies que?

Hi ha molta gent que encara creu que la discapacitat intel·lectual és una malaltia i les persones que la pateixen, pacients que s’han de cuidar. En realitat es tracta d’un estat permanent de la persona, una condició, i aquesta té els mateixos drets que qualsevol altra que no presenti aquest estat. Amb els suports necessaris, una persona amb discapacitat intel·lectual pot dur una vida plena en tots els àmbits de la vida.

Pictograma: ARSAAC

 

MÉS INFORMACIÓ DIVERSITAT:

Hipersensibilitat sensorial

Discapacitat sensorial: visual i auditiva

Discapacitat física

Malaltia Mental

 

ELS TIONS PER LA DIVERSITAT

La iniciativa “Els tions per la diversitat” neix a les aules dels centres diürns de la Fundació MAP, on persones ateses i professionals de suport han elaborat cinc tions que representen diferents tipus de discapacitat.

L’objectiu és acostar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a la comunitat a partir d’una activitat participativa i de sensibilització oberta a tots els públics. Un acció que dona visibilitat al col·lectiu al mateix temps que fomenta el seu sentiment de realització personal i de pertinença a la comunitat.

Més informacióSkip to content