Els Tions per la diversitat: malaltia mental

Els Tions per la diversitat: malaltia mental

La malaltia mental és un trastorn mental sever que pot afectar el pensament, les emocions, els sentiments i la conducta de la persona. Existeixen diferents trastorns mentals i diferents graus d’afectació. Alguns dels més freqüents són la depressió, l’ansietat, el trastorn obsessiu compulsiu, l’esquizofrènia, el trastorn bipolar o els trastorns de l’alimentació com l’anorèxia i la bulímia.

Moltes persones que pateixen malaltia mental son capaces de viure de manera autònoma si poden comptar amb el recolzament necessari.

Sabies que?

Segons l’Organització Mundial de la Salut, 1 de cada 4 persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida?

Pictograma: ARSAAC

 

MÉS INFORMACIÓ DIVERSITAT:

Discapacitat física

Discapacitat sensorial: visual i auditiva

Discapacitat intel·lectual

Hipersensibilitat sensorial

 

ELS TIONS PER LA DIVERSITAT

La iniciativa “Els tions per la diversitat” neix a les aules dels centres diürns de la Fundació MAP, on persones ateses i professionals de suport han elaborat cinc tions que representen diferents tipus de discapacitat.

L’objectiu és acostar les persones amb discapacitat i diversitat funcional a la comunitat a partir d’una activitat participativa i de sensibilització oberta a tots els públics. Un acció que dona visibilitat al col·lectiu al mateix temps que fomenta el seu sentiment de realització personal i de pertinença a la comunitat.

Més informacióSkip to content